KOMMUNIKATION & SÄKERHET

KOMMUNIKATION & SÄKERHET

Kanske har din linjeorganisation svårt att hinna med säkerhetsarbetet, vid en utökning av verksamheten eller vid flytt till nya lokaler? Exengos kommunikation- och säkerhetskonsulter hjälper dig gärna med samtliga skeden eller enstaka delar av ditt säkerhetsarbete. Din verksamhets avsiktsförklaring och riktlinjer inom säkerhetsområdet bör ligga till grund för att styra beslut och uppnå önskade mål. Hur ska tex kameraövervakning hanteras? Vi tar fram förslag på policy för förankring inom er organisation. Oavsett om din verksamhet är offentlig eller privat kan vi hjälpa till med upphandling av tjänster och entreprenader inom säkerhetsområdet. Förfrågningsunderlag utformas för att på ett neutralt sätt kunna utvärdera anbudsgivarnas tekniska, ekonomiska, juridiska och etiska förmåga att leverera efterfrågade tjänster.

Vi utför projektering av samtliga säkerhetssystem, antingen som del av förfrågningsunderlag innan upphandling eller som bygghandling åt kontrakterad entreprenör. Projektering utförs i CAD 2D och eller 3D. Samverkan och samordning sker i så kallade BIM modeller. Modellerna förses med BIP koder för inom projekten samordnad informationsinhämtning. Behov av externa projekt och projekteringsledare kan uppstå, samordning krävs, både I projekterings och utförande faserna. Exengo har resurser för att bistå med detta. Vi hjälper till med dokumentation av utförda system. Relationsritningar och övrig dokumentation utförs enligt krav för aktuellt uppdrag.”

Resedan_12_cropped
Vi arbetar med
Rehnsgatan_18_cropped

VILL DU VETA MER?

Kontakta Björn Qvinnström
Tel. 08 120 038 58