MILJÖ

MILJÖCERTIFIERING

VAD ÄR MILJÖCERTIFIERING?

Inom byggbranschen har kraven för miljö och hållbarhet hårdare och mer viktig, vilket kräver en ökad medvetenhet kring hur naturens resurser nyttjas på ett effektivt och smart sätt. Byggnader har vanligen en livslängd på minst 50 år och därför viktigt att bygga långsiktigt med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Miljöcertifiering är ett verktyg för att dels bedöma en byggnads status, men också ge förbättringsmöjligheter med avseende på flera olika miljöaspekter, antingen under förvaltning eller vid nyproduktion. Vid en miljöcertifiering bedöms och beräknas miljöaspekter inom bland annat energi, inneklimat och material.

VARFÖR MILJÖCERTIFIERA?

Efterfrågan på miljöcertifiering har ökats det senaste decenniet och trenden fortsätter. Genom att miljöcertifiera visar byggherrar sitt miljöengagemang och tar ansvar för sitt miljöarbete. Förutom att synliggöra sitt miljöengagemang finns en rad andra positiva anledningar till att miljöcertifiera. Med hjälp av prioriteringsverktyg som delges av miljöcertifieringssystem underlättas val vid system och åtgärder. Därmed fås en bättre struktur i projektet. I och med miljöcertifiering har så pass hög kvalitetssäkring resulterar det i att färre vakanser i byggprojekten. Kvalitetssäkringen ser till att bygglagarna uppfylls under projektering, produktion och förvaltning. För att erhålla miljöcertifiering krävs det verifiering på de val som har gjorts. Vanligtvis har de flesta miljöcertifieringssystem stort fokus på energiaspekten där huvudsakligt ändamål är att energieffektivisera byggnaden. Med avseende på de energibesparingar som görs kommer byggnaden under förvaltningsskede få lägre driftkostnader.

 
Forskolan Solangen - Fotograf Mattias Hamren-3_cropped
Det finns flertalet miljöcertifieringssystem. Nedan är de vanligaste miljöcertifieringssystem som finns på den svenska marknaden.
Rehnsgatan_04_1_cropped

EXENGOS KOMPETENS INOM MILJÖCERTIFIERING

Exengo har stor erfarenhet av certifieringsarbete vid nyproduktion, ombyggnationer och befintliga byggnader i alla typer av byggnader. Våra konsulter är vana att arbeta med de olika miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen. Vi har erfarenhet av att genomföra beräkningar, projektering och samordning. Utifrån alla våra miljöcertifieringsprojekt har vi lärt oss att samordning kring miljöcertifiering är nyckeln för ett framgångsrikt miljöcertifieringsarbete. Därför jobbar vi ständigt med att hjälpa våra kunder att identifiera kritiska miljöfrågorna så tidigt som möjligt i projektet.

VILL DU VETA MER?

Ho-Man Wong
Tel. 08 120 038 54