ELSYSTEM

ELSYSTEM

I arbetet som elkonsult är det viktigt att i varje projektstart identifiera risker, möjligheter och beräkna effekter som kommer att avgöra storleken på de komponenter som ska ingå i anläggningen. Detta lägger grunden till hela projekteringen och avgör vilka val och beslut man tar. Vår organisation har bred och hög kompetens och överskrider de klassiska gränserna mellan olika discipliner, vilket ger oss ett brett perspektiv och stor förståelse för hela byggprocessen.

Dagligen möter vi olika frågeställningar som kräver en hög förmåga att tolka önskemål och besked för att göra rätt överväganden vid val av produkter och system i de handlingar vi utformar. Helhetstänk, engagemang och expertis är ord som präglar oss i vårt arbete som rådgivande konsulter. Genom att se helheten i ett projekt kan vi bidra till rådgivning och lösningar på rätt nivå för våra beställare och brukare. I slutändan leder det till smartare lösningar och lägre kostnader. Vi projekterar handlingar för både ny- och ombyggnationer för alla tänkbara fastigheter. Exempelvis; hotell, kommersiella fastigheter, butiker, sjukhus, restauranger, skolor och förskolor, samt tekniska fastigheter som exempelvis bussdepåer och laboratorier.

Vår kunskap och erfarenhet av miljöcertifiering sträcker sig över de flesta förekommande systemen på marknaden, exempelvis BREEAM, LEED, Miljöbyggnad, Svanen och Green Building.

Rehnsgatan_24_cropped
Vi arbetar med
Rehnsgatan_25_cropped

VILL DU VETA MER?

Peter Bergman
Tel. 08 120 038 23